Geef je op voor een auditie


Kamerkoor HVE (vereniging)

Artistiek leider: Hans Tijssen |(GSM: 06 308 444 29)

bestuur:

Voorzitter: Henriette van der Laan | E: huygensmusic @ hotmail.com
Secretaris: Alette Veldhuis | E: a.veldhuis54 @ chello.nl
Penningmeester: Henk van Kessel | E: hjvankessel @ online.nl
Bestuurslid: Ineke Mondria

KvK 05070138 | NL84 RABO 0325 7971 96
Huygens Vocaal Ensemble is aangesloten bij de KCZB